Məqalələr

İfanı yalana çevirin

İfanı yalana çevirin

Bu ifadənin xeyri yoxdur N samitlər

Bu əvəz edir N Əvvəlki cümlənin cümlələri yalnış edən məktublarla ifadə olunan bir sıra ilə.

Həll yolu

Bəyanatın yalan olduğunu təmin etmək üçün, təqdim olunan yeni söz daxil olmaqla cümlədəki samitlərin sayını ifadə edən bir say axtarmalıyıq. Cümlə daxil edilən inkar hökmü yalnış hala gətirəcəkdir.

Bu ifadənin xeyri yoxdur on doqquz samitlər

19 samit olduğu üçün yanlışdır.