Ətraflı olaraq

Üç üç rəqəmli rəqəm

Üç üç rəqəmli rəqəm

1-dən 9-a qədər olan bütün nömrələri istifadə edərək və heç bir təkrar etmədən, hər ikisinin ikincisi ikiqat, üçüncüsü üçlü birinci olması üçün üç rəqəmin üç ədədini tapın.

Hansı nömrələrdir?

Həll yolu

Saylar 219, 438 və 657-dir.

Nəticə, beşliyin yalnız üçüncü sayın ikinci mövqeyinə gedə biləcəyini nəzərə alaraq, ikiqat on olduğundan və sıfır yerləşdirmək mümkün olmadıqda, hər iki tam deyil və ya üç ola bilməz, çünki qol vurmaqla əldə edilir. beş təkrarlanırdı. Həm də yadda saxlamalıyıq ki, 2, 4, 6 yeganə rəqəmdir ki, ikincinin ikincisi ikincidir, üçüncüsü üçlü birinci olur. Bunlar meydana çıxacaq üç ədədin ən əhəmiyyətli rəqəmi olaraq yerləşdirilmişdir.