Şərhlər

Üstünlük

Üstünlük

Aşağıdakı ifadənin dəyərini hesablayın:

(xa) * (xb) * (xc) * (xd) * (xe) * (xf) * (xg) * (xh) * (xi) * (xj) * (xk) * (xl) * (xm) ) * (xn) * (xo) * (xp) * (xq) * (xr) * (xs) * (xt) * (xu) * (xv) * (xw) * (xx) * (xy) * (xz) =?

Həll yolu

İfadənin şərtlərindən biri daima sıfır olan (x-x), buna görə istənilən dəyəri həmin müddətə vurmağın nəticəsidir sıfır olacaq.