Qısaca

Porsiyanın sinələri

Porsiyanın sinələri

Venesiya taciri William Shakespeare'nin qəhrəmanı olan Porcia, atası tərəfindən üç sandığı (biri qızıl, biri gümüş və digəri qurğuşun) arasında portretini olan birini seçən iddiaçı ilə evlənməyə məcbur edilir.

Porcia, yaraşıqlıların ən ağıllısı olan sevgilisi ilə evlənmək üçün ürəklərinə aşağıdakı yazıları həkk etmişdir.

  • Qızıl sinə yazısı: Portret bu sinə içərisindədir.
  • Gümüş sinə yazısı: Portret bu sinə içində deyil.
  • Qurğuşun sinəindəki yazı: Portret qızıl sinə içində deyil.

Porcia, iddiaçılara ifadələrin yalnız birinin həqiqət olduğunu izah edir,

Porcia portreti hansı sinə daxildir?

Həll yolu

Qızıl sandığın və qurğuşunun kitabələri birinin yalan, digərinin isə doğru olması ilə ziddiyyət təşkil edir. Bizə yalnız bir gerçək bir ifadənin olduğunu söylədikləri üçün, gümüş sandığın bağlandığı belə saxta olmalıdır portret gümüş sandıqda olacaq.