Ətraflı olaraq

Neçə oğlu və qızı var?

Neçə oğlu və qızı var?

Qızımın qardaş qədər bacısı var və hər qardaşının qardaşdan iki qat çox bacısı var.

Neçə oğul və qızım var?

Həll yolu

4 qızım və üç oğlum var.

Hər qızın 3 bacısı və üç qardaşı, hər oğlunun 4 bacı və iki qardaşı, qardaşdan iki qat çox bacısı var.