Məqalələr

VI geomagik kvadrat

VI geomagik kvadrat

Şəkildə natamam bir geomagik kvadrat göstərilir. Bir sıra, sütun və ya diaqonalın bütün nömrələrini əlavə edərkən həmişə eyni nəticə əldə etdiyimiz sehrli meydanlara bənzəyir, bir sıra, sütun və ya diaqonalın bütün hissələrini bir yerə qoysaq həmişə görünən rəqəmi alırıq. kənarda

Hər rəqəm, kvadratın iki yarısı varsa, bir kvadrat əlavə edəcəyimizi nəzərə alaraq qutuda göstərilən kvadratların sayına görə formalaşır. Bu geomagik meydanda 1-dən 16-a qədər olan bütün nömrələr görünməlidir, bu da öz növbəsində şərti sehrli kvadrat təşkil etməlidir.

Bəzi rəqəmlər və rəqəmlər yoxa çıxdı. Geomagik kvadratı tamamlamaq üçün itkin rəqəm və rəqəmləri tapın.

Bir çox geomagik kvadratı tapa biləcəyiniz www.geomagicsquares.com səhifəsindən çıxarılmışdır.

Həll yolu

Aşağıdakı şəkil həllini göstərir:


Video: Reverse Engineering: 6 Brake Handle Rapid Form XOR Geomagic Design X (Yanvar 2022).