Qısaca

Su qabı

Su qabı

Üstümüzə üç eyni çömçə var. Onlardan birində suyun bir hissəsini boşaltan və üzən yarım kilo taxta parçası təqdim edirik, digərində isə kilosun dörddə biri ağırlığı olan suyu boşaldır və üzən bir plastik top təqdim edirik.

Əgər biz onları miqyasda çəksək, Hansı kub daha ağır olacaq? Yalnız suyu olan, yarım kilo üzən taxta parçası və ya dörddə birinin topunu təqdim etdiyimiz kub.

Həll yolu

Üç kub eyni çəkir.

Düzdür, bəzi çömçələrdə digərlərinə nisbətən daha az su var, çünki üzən cisimlər müəyyən bir həcmi boşaldır. Flatasiya prinsipinə görə, hər hansı bir üzən cisim, sualtı hissəsi ilə, cismin ümumi ağırlığına tam bərabər olan mayenin bir hissəsini (çəkisi ilə) çəkir ki, üç kub eyni çəkin.