Məlumat

Bu nömrələrdən gedir

Bu nömrələrdən gedir

Alberto məktəbdə nömrələri yazmağı öyrənir. Bu gün müəllim onları birdən 100ə qədər olan bütün nömrələri yazmağa məcbur etdi.

3 rəqəmini neçə dəfə yazacağını bilirsinizmi?

Həll yolu

Ümumilikdə yazacaq 20 dəfə nömrə 3. Hər on dəfə bir dəfə 33: 3, 13, 23, 33 və s. üçün iki dəfə. cəmi 11-i və 9-u 30-dan 39-a qədər, daha 33-ü saymıram.